วัดคลองเตยใน

วัดคลองเตยใน ตั้งอยู่ที่ 472 ถนน ณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ติดต่อวัดคลองเตยใน : 0-2249-3364
ติดต่อตำนักงานเจ้าคณะเขตคลองเตย : 0-2249-9925
อีเมล์ : contact@klongtoeynai.com

View Larger Map ดูแผนที่ใน google map : http://goo.gl/maps/yfZEx