คลิกที่นี่ รายละเอียดพิธีปลุกเสก
คลิกที่นี่ รายนามพระเกจิที่นั่งปรกอธิษฐานจิต

ขอเชิญบูชาวัตถุมงคล รุ่น "รวยสะใจ" เงินเพิ่ม พูนทวี

กรรมการ 1 คู่ เนื้อกระเบื้องเคลือบ 2 หน้า สีเหลือง ความเจริญรุ่งเรีอง ขนาด 5.5 ซม.

พระสังกัจจายน์ ด้านหน้า หน้ากากเงิน

ด้านหลังพระพิฆเนศ


พระสังกัจจายน์ ด้านหน้า หน้ากากทอง

ชุดกรรมการ 1 คู่ เนื้อกระเบื้องเคลือบ 2 หน้า สีเขียว ความร่มเย็น ขนาด 5.5 ซม.

พระสังกัจจายน์ ด้านหน้า หน้ากากเงิน

ด้านหลังพระพิฆเนศ


พระสังกัจจายน์ ด้านหน้า หน้ากากทอง

ชุดกรรมการ 1 คู่ เนื้อผง สีขาว ความบริสุทธิ์ ขนาด 5.5 ซม.

พระสังกัจจายน์ ด้านหน้า หน้ากากเงิน

ด้านหลังพระพิฆเนศ


พระสังกัจจายน์ ด้านหน้า หน้ากากทอง

เนื้อกระเบื้องเคลือบ 2 หน้า สีเหลือง ความเจริญรุ่งเรีอง

พระสังกัจจายน์
ด้านหน้า 5.5 ซม.

ด้านหลังพระพิฆเนศ


พระสังกัจจายน์
ด้านหน้า 3.5 ซม.

เนื้อกระเบื้องเคลือบ 2 หน้า สีเขียว ความร่มเย็น

พระสังกัจจายน์
ด้านหน้า 5.5 ซม.

ด้านหลังพระพิฆเนศ


พระสังกัจจายน์
ด้านหน้า 3.5 ซม.

เนื้อผง สีขาว ความบริสุทธิ์

พระสังกัจจายน์
ด้านหน้า 5.5 ซม.

ด้านหลังพระพิฆเนศ


พระสังกัจจายน์
ด้านหน้า 3.5 ซม.

ลำดับ รายการวัตถุมงคล รุ่น "รวยสะใจ" เงินเพิ่ม พูนทวี จำนวนสร้าง (องค์) บูชาองค์ละ (บาท)
1
เงินเิพิ่มพูนทวี สีเหลือง ความเจริญรุ่งเรือง ชุดกรรมการ(มีโค้ด)
- พระสังกัจจายน์ - พระพิฆเนศวร หน้ากากทอง ๕.๕
- พระสังกัจจายน์ - พระพิฆเนศวร หน้ากากเิงิน ๕.๕
999 ชุด
1,500
2
เิงินเพิ่มพูนทวี สีน้ำเงิน ความร่มเย็น ชุดกรรมการ (มีโค้ด)
- พระสังกัจจายน์ - พระพิฆเนศวร หน้ากากทอง ๕.๕
- พระสังกัจจายน์ - พระพิฆเนศวร หน้ากากเิงิน ๕.๕
999 ชุด
1,500
3
เิงินเพิ่มพูนทวี สีขาว ความบริสุทธิ์ ชุดกรรมการ (ผสมผงวัดเงิน)
- พระสังกัจจายน์ - พระพิฆเนศวร หน้ากากทอง ๕.๕
- พระสังกัจจายน์ - พระพิฆเนศวร หน้ากากเิงิน ๕.๕
999 ชุด
1,500
4
เิงินเพิ่ม พูนทวี สีเหลือง ความเจริญรุ่งเรือง (อุดผงวัดเงิน)
- เนื้อกระเบื้องเคลือบ พิมพ์ พระสังกัจจายน์-พระพิฆเนศวร ๕.๕
- เนื้อกระเบื้องเคลือบ พิมพ์ พระสังกัจจายน์-พระพิฆเนศวร ๓.๕

19,999
19,999

300
200
5
เงินเพิ่ม พูนทวี สีน้ำเงิน ความร่มเย็น (อุดผงวัดเงิน)
- เนื้อกระเบื้องเคลือบ พิมพ์ พระสังกัจจายน์-พระพิฆเนศวร ๕.๕
- เนื้อกระเบื้องเคลือบ พิมพ์ พระสังกัจจายน์-พระพิฆเนศวร ๓.๕

19,999
19,999

300
200
6
เงินเพิ่ม พูนทวี สีขาว ความบริสุทธิ์ (ผสมผงวัดเงิน)
- เนื้อกระเบื้องเคลือบ พิมพ์ พระสังกัจจายน์-พระพิฆเนศวร ๕.๕
- เนื้อกระเบื้องเคลือบ พิมพ์ พระสังกัจจายน์-พระพิฆเนศวร ๓.๕

19,999
19,999

200
100